Cattis Olsén

Cattis Olsén är din inspiratör som får dig att skapa de förändringar du behöver göra hos dig själv, dina medarbetare, ditt företag eller organisation.

Hon hjälper dig med sin kunskap om människor och grupper, sin erfarenhet och sitt engagemang!
Cattis föreläser om Mångfald, jämställdhet, HBTQ-för en inkluderande kultur.
Kommunikation och feedback -en nyckel till framgång
Helt sjukt stressad – en föreläsning med utsikter och insikter.

Cattis är även en vass programledare eller moderator med humoristisk och musikalisk touch.
Hennes specialitet är att integrera med publiken och få den att uppleva känsla av sammanhang.
Som moderator har hon fokus på att hålla i den röda tråden och knyta ihop eventet med en skarpsynt analys!

Cattis vision är vara med och bidra till en värld som fler vill och kan tillhöra.
Hennes  bidrag är att skapa och visa vägen, utmana, göra det möjligt för andra.
Hennes mål är att göra skillnad för dig i din vardag-på ett personligare sätt

Cattis är utbildad Certifierad integrative coach (Coach2Coach) och inom NLP som är metoder som hjälper oss människor att bli det vi vill vara. Hon är också auktoriserad drama -och teaterpedagog och har gått 2 år på Dramatiska Institutets Högskola. Hon är också utbildad inom Non Violent Communikation.
Hon har även elever i röst, tal, scenframställning och sång.
Hon har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor. Huvudsakligen med ledarskaps -och medarbetarutbildning, jämställhet och mångfald, handledning och hälsofrämjande utveckling. Hon har regisserat många teaterföreställningar.

Bilder och mer info kan hämtas på www.marinda.se