Jimmy & Anna, The Flying Family, luftakrobater, aerilalists, stuntmen

Behöver Ni någon som överräcker en utmärkelse på ett spektakulärt och oförglömligt sätt? Eller någon som svingar sig i takkronan innan middagen börjar? Ska något invigas? – Varför inte klippa bandet i luften eller dra skynket från en nylanserad produkt från taket! Vill ni bjuda på något extra och fånga allas uppmärksamhet innan eller mellan olika talare passar ett flygande nummer utmärkt! Har Ni speciella VIP gäster inbjudna kan de även köra en extra show bara för dem. Jimmy och Anna imponerar såväl på mässa, event, jubileum, konsert eller show.

Jimmy & Anna uppträder med luft- och parakrobatik. Dessutom utför de stunt till film, arrangerar workshops och håller föreläsningar.